Missiyamız


Missiyamız

ASAN School-un missiyası Azərbaycanda könüllü fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsidən və könüllülərin praktiki bilik və bacarıqlarının gücləndirilməsindən ibarətdir.

 

Məqsədlərimiz

·    Könüllülərin gələcək professional fəaliyyətdə uğur qazanmaları üçün praktiki biliklərlə təmin edilməsi.

·    Könüllülərin maariflənməsi, intellektual və mənəvi inkişafı, cəmiyyətdə fəal iştirakının düzgün istiqamətləndirməsi.

·    Istedadlı könüllülərin aşkarlanması və dəstəklənməsi.

·    Könüllülərin peşəkarlığının inkişaf etdirilməsi.

·    Bilikli və bacarıqlı  könüllülərin formalaşdırılması.

·    Könüllülərin şəxsi inkişafı üçün şəraitin yaradılması.

 

Dəyərlərimiz

·    Dövlətçilik - milli ruhun qorunması, inkişaf etdirilməsi və gələcək nəsil­lərə ötürülməsi;

·    Bərabərlik - bərabər imkanların yaradılması;

·    Maariflənmə - elmi və mədəni dəyərlərin aşılanması;

·    İnnovativlik – yeni və kreativ metodlardan istifadəsi;

·    Peşəkarlıq –fəaliyyət istiqamətlərinin sirlərinə bələd olma; 

·    İnkişaf – fəaliyyətlərdən  dinamik və davamlı nəticələrin əldə olunması prosesi.