İnzibatı menecment


Cəmiyyət həyatının bu və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai qurumlar tərəfindən həyata keçirilən icra və sərəncamverici tənzimləmədir.

“ASAN School” layihəsi “Master 2” proqramı çərçivəsində İnzibati menecment sahəsi üzrə könüllülərə  dövlət idarəetməsi, dövlət qulluğu, hakimiyyətin bölünmə prinsipi və s. mövzular üzrə təlimlər keçiriləcəkdir.

“ASAN school” layihəsi “Master 2” proqramı çərçivəsində könüllülər bu və ya digər dövlət qurumlarında praktiki fəaliyyətə cəlb olunacaqdır.